23   اسفند   1396 | 14:45

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

آلومینیوم اراک


13   اسفند   1396 | 14:30

ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

لیگ آزادگان

ماشین سازی تبریز

خونه به خونه


6   اسفند   1396 | 14:15

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

بادران تهران


29   بهمن   1396 | 14:30

ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

لیگ آزادگان

ایران جوان بوشهر

خونه به خونه


24   بهمن   1396 | 14:00

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

نفت‌ م.سلیمان


19   بهمن   1396 | 14:00

ورزشگاه شهدا هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

نساجی مازندران


14   بهمن   1396 | 14:00

ورزشگاه دستغیب شیراز

لیگ آزادگان

فجرسپاسی

خونه به خونه


1   بهمن   1396 | 14:00

ورزشگاه یادگار امام قم

لیگ آزادگان

صبای قم

خونه به خونه


24   دی   1396 | 14:00

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

مس کرمان


17   دی   1396 | 14:00

ورزشگاه شهدا رفسنجان

لیگ آزادگان

مس رفسنجان

خونه به خونه


27   آذر   1396 | 13:45

ورزشگاه هفت تیر بابل(جام حذفی)

جام حذفی

خونه به خونه

گسترش فولاد تبریز


19   آذر   1396 | 14:00

ورزشگاه دستغیب شیراز

لیگ آزادگان

برق جدید شیراز

خونه به خونه


12   آذر   1396 | 14:00

ورزشگاه شهدا هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

اکسین البرز


6   آذر   1396 | 14:30

ورزشگاه شهدا ماهشهر

لیگ آزادگان

شهرداری ماهشهر

خونه به خونه


30   آبان   1396 | 14:15

ورزشگاه شهدا هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

ملوان بندر انزلی


23   آبان   1396 | 14:30

ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

لیگ آزادگان

شهرداری تبریز

خونه به خونه


16   آبان   1396 | 14:30

,ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

راه آهن تهران


10   آبان   1396 | 15:00

ورزشگاه امام علی سیرجان

لیگ آزادگان

گل گهرسیرجان

خونه به خونه


5   آبان   1396 | 14:00

,ورزشگاه هفت تیر بابل(جام حذفی)

جام حذفی

خونه به خونه

سیاه جامگان ابو مسلم


29   مهر   1396 | 15:00

ورزشگاه امام خمینی اراک

لیگ آزادگان

آلومینیوم اراک

خونه به خونه