23   مرداد   1396 | 18:00

ورزشگاه شهید باهنر کرمان

لیگ آزادگان

مس کرمان

خونه به خونه


16   مرداد   1396 | 18:00

ورزشگاه شهدا هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

مس رفسنجان


16   فروردین   1396 | 16:15

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

گل گهرسیرجان


10   فروردین   1396 | 16:00

ورزشگاه انقلاب کرج

لیگ آزادگان

اکسین البرز

خونه به خونه


23   اسفند   1395 | 15:00

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

نساجی مازندران


17   اسفند   1395 | 15:30

ورزشگاه بهنام محمدی

لیگ آزادگان

نفت‌ م.سلیمان

خونه به خونه


9   اسفند   1395 | 14:30

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

ایران جوان بوشهر


2   اسفند   1395 | 14:15

ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر

لیگ آزادگان

راه آهن تهران

خونه به خونه


25   بهمن   1395 | 14:00

ورزشگاه شهدا هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

شهرداری ماهشهر


18   بهمن   1395 | 14:00

ورزشگاه امام خمینی (ره)اراک

لیگ آزادگان

آلومینیوم اراک

خونه به خونه


11   بهمن   1395 | 14:00

ورزشگاه شهدا هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

برق جدید شیراز


6   بهمن   1395 | 14:00

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

شهرداری تبریز


30   دی   1395 | 14:00

ورزشگاه کارگران تهران

لیگ آزادگان

بادران تهران

خونه به خونه


24   دی   1395 | 14:00

ورزشگاه هفت بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

مس رفسنجان


17   دی   1395 | 14:00

ورزشگاه تختی اهواز

لیگ آزادگان

ماشین سازی تبریز

خونه به خونه


24   آذر   1395 | 14:00

ورزشگاه تختی خرم آباد

لیگ آزادگان

صبای قم

خونه به خونه


17   آذر   1395 | 14:00

ورزشگاه هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

ملوان بندر انزلی


11   آذر   1395 | 14:15

ورزشگاه دستغیب شیراز

لیگ آزادگان

فجرسپاسی

خونه به خونه


3   آذر   1395 | 14:15

ورزشگاه شهدا هفت تیر بابل

لیگ آزادگان

خونه به خونه

مس کرمان


23   آبان   1395 | 14:30

ورزشگاه اختصاصی گل گهر

لیگ آزادگان

گل گهرسیرجان

خونه به خونه